Lịch thi học kỳ năm học 2014-2015

In bài này

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG QUYÊN

Giữa học kỳ 1:

Vào hai tuần 9 và 10

Học kỳ 1:

Vào tuần 17 và 18
 

Giữa học kỳ 2:

Vào tuần 27 và 28

Học kỳ 2:

Tuần 35 và 36
13 4

Khi đến trước các tuần lễ thi sẽ có lịch thi cụ thể từng khối mong quý phụ huynh theo dõi để nhắc nhở các em ôn tập đạt kết quả tốt.

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG QUYỀN

Địa chỉ: 946, Trường Sa, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39318391