Lịch kiểm tra cuối kỳ II

In bài này

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG QUYÊN

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

Lịch kiểm tra cuối học kỳ hai của các khối lớp được ấn định như sau:

 THỜI GIAN KHỐI
1
KHỐI
2
KHỐI
3
KHỐI
4
KHỐI
5
TUẦN
34
Thứ hai
28/4/2014
Tiếng Việt T.Anh ĐA   Khoa Đọc tiếng
Khoa
Thứ ba
29/4/2014
  Tiếng Việt   Sử + Địa Sử + Địa
T.Anh TĐ
  
TUẦN
35
Thứ hai
05/5/2014
  T.Anh TC Tiếng Việt Tiếng Việt  
Thứ ba
06/5/2014
 Tiếng Việt  Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Thứ tư
07/5/2014
    Tiếng Việt   Tiếng Việt
Thứ năm
08/5/2014
         Toán
Thứ sáu
09/5/2014
Toán Toán Toán
T.Anh TC
Toán  
 
 TUẦN
36
Thứ hai
12/5/2014
      T.Anh TC  
Thứ ba
13/5/2014
TAnh TC
T.Anh ĐA
       
Thứ tư
14/5/2014
T.Anh TC
T.Anh ĐA
       
Thứ năm
15/5/2014
        T.Anh TC
Thứ sáu
16/5/2014
        T.Anh TC

Phụ huynh nhắc nhở và đưa các em đến trường trước 7 giờ 15 phút để ổn định vào phòng kiểm tra.

Các giám thị phải có mặt tại trường trước 7 giờ 10 phút.

Ngày 21 tháng 04 năm 2014

Hiệu trưởng

PHAN THỊ YẾN

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG QUYỀN

Địa chỉ: 946, Trường Sa, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39318391