Lịch thi học kỳ 1

In bài này

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG QUYÊN
----••----

LỊCH THI CUỐI KỲ 1
niên khóa 2014-2015 

◙ Lịch thi văn hóa, tiếng Anh tăng cường và tiếng Anh đề án:

Khối Thứ hai
8/12
Thứ ba
9/12
Thứ tư
10/12
Thứ năm
11/12
Thứ sáu
12/12
Một   Tiếng Việt   Toán  

Hai

    Tiêng Việt   Toán
Ba   Tiếng Việt   Toán Tiếng Anh
đề án
Bốn     Tiếng Việt   Toán
Năm Sử
Địa
Tiếng Việt   Toán
Khoa
 

 

Khối Thứ hai
15/12
Thứ ba
16/12
Thứ tư
17/12
Thứ năm
18/12
Thứ sáu
19/12
Một          

Hai

Tiếng Anh
tăng cường
  Tiếng Anh
đề án
   
Ba   Tiếng Anh
tăng cường
     
Bốn    Tiếng Anh
tăng cường
     
Năm Tiếng Anh
tăng cường
       

 

◙ Tiếng Anh tự chọn: Thi theo tiết học

◙ Tin học: Thi theo tiết học

 18 4

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG QUYỀN

Địa chỉ: 946, Trường Sa, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39318391